Με 22.000 ευρώ οι Νέοι Αγρότες και με 14.000 ευρώ οι μικρές εκμεταλλεύσεις

NYX


Στη δεύτερη επίσημη και τελική υποβολή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 προχώρησε το αρμόδιο υπουργείο και πρώτη η εφημερίδα Agrenda δημοσίευσε σε ειδικό πολυσέλιδο ένθετο αναλυτικά τα νέα επενδυτικά μέτρα, όπως θα εγκριθούν μέσα στο μήνα από τις Βρυξέλλες και θα αποτυπωθούν στις προσκλήσεις του νέου Β’ Πυλώνα, που παίρνει επιτέλους μπρος.
Αναλυτικά, το νέο Πρόγραμμα, χωρίζεται σε 16 Μέτρα, μέσα στα οποία βρίσκονται μεταξύ άλλων τα Σχέδια Βελτίωσης, οι Νέοι Αγρότες (πριμ από 22.000 ευρώ), το πριμ των μικρών εκμεταλλεύσεων, η Μεταποίηση, τα βιολογικά, η εξισωτική (10 ευρώ/στρέμμα, μέσα και η φυτική παραγωγή) κλπ. Τα χρήματα συνολικά που θα δοθούν από Ευρώπη και Εθνική συμμετοχή, φτάνουν τα 5.870.466.756,39 ευρώ.

Τα Μέτρα έχουν ως εξής, όπως υποβλήθηκαν, με τις πρώτες προσκλήσεις να αναμένονται στις αρχές του 2016:

M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 14)

M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση (άρθρο 15)

M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (άρθρο 16)

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17). Εμπεριέχονται τα Σχέδια Βελτίωσης και η Μεταποίηση

Μ05 - Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων (άρθρο 18).

M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (άρθρο 19). Πριμ Νέων Αγροτών από 22.000 ευρώ, πριμ για μικρές εκμεταλλεύσεις 14.000 ευρώ, ενίσχυση για νέες επιχειρήσεις

M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 20)

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών (άρθρα 21-26)

M09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών (άρθρο 27). Έως 100.000 ετησίως ενίσχυση για τη σύσταση νέων Ομάδων.

M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα (άρθρο 28). Περιέχεται η νιτρορύπανση, οι σπάνιες φυλές και τα κλαδέματα

M11 - Βιολογικές καλλιέργειες (άρθρο 29). Ενισχύονται και τα φρουτολαχανικά.

Μ12 - Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (άρθρο 30)

Μ13 - Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (άρθρο 31). Εξισωτική αποζημίωση.

M14 - Καλή διαβίωση των ζώων (άρθρο 33)

M16 - Συνεργασία (άρθρο 35)

M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) (άρθρο 35 κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013)

Από το νέο Πρόγραµµα µπορούν να συνεχίσουν να πληρώνονται οι δικαιούχοι ιδιωτικών επενδύσεων (Σχέδια, Μεταποίηση κλπ), που έχουν υλοποιήσει επενδύσεις και για τους οποίους έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις στον «Μπαλτατζή». Οι δικαιούχοι αγροπεριβαλλοντικών (βιολογικά, νιτρικά, σπάνιες φυλές) προκειµένου να συνεχίσουν να λαµβάνουν ενίσχυση και στην προγραµµατική περίοδο 2014-2020, υποχρεούνται να αναπροσαρµόσουν τις δεσµεύσεις τους µε βάση τις σχετικές τροποποιήσεις

Ειδικές δράσεις για ορυζώνες και ελιές

Αλλάζουν τελείως µορφή τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα (Μέτρο 10) τα οποία θα ανοίξουν τη νέα προγραµµατική περίοδο µε µία πολύ µεγαλύτερη γκάµα ενισχύσεων, ενώ ξεχωριστό Μέτρο γίνονται τα βιολογικά.

Συνοπτικά στα πλαίσια του υποµέτρου 10.1 «Ενισχύσεις σε γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιµατικές δεσµεύσεις» εφαρµόζονται οι παρακάτω δράσεις που περιλαµβάνουν πενταετείς δεσµεύσεις µε δυνατότητα ετήσιας παράτασης:

  • Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα.
  • Περιβαλλοντική αναβάθµιση υποβαθµισµένων βοσκοτόπων.
  • ∆ιαχείριση φυτικών υπολειµµάτων των κλαδεµάτων στην ελαιοκαλλιέργεια.
  • Εναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες. Εφαρµόζεται σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας µε εκτεταµένες ριζοκαλλιέργειες και υγροτοπικά συστήµατα που αποτελούν βιότοπο για την ορνιθοπανίδα.
  • Εφαρµογή της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των µικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ).
  • ∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών ζώων.
  • Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών
  •  Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας.
  • ∆ιατήρηση αµπελοκοµικής πρακτικής στον αµπελώνα Ν. Θήρας.
  • Το ελάχιστο µέγεθος των υπό ένταξη αγροτεµαχίων για το σύνολο των δράσεων είναι 5 στρέµµατα.

Μέχρι τον Μάρτιο 4,5 δις ευρώ θα έρθουν μέσω ΕΣΠΑ

Ποσό 4,5 δις ευρώ μέχρι τον Μάρτιο θα εκταμιεύσει η Ελλάδα από το ΕΣΠΑ, σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για τη συμφωνία της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Η συμφωνία εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Βουλής με μεγάλη πλειοψηφία, καθώς ψηφίσθηκε από ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, Ανεξάρτητους Έλληνες και Ένωση Κεντρώων. Αντίθετα δεν πήρε θετική ψήφο από την Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ.

«Μέχρι το τέλος του 2015 και το πρώτο τρίμηνο του 2017 μιλάμε για μία απορρόφηση πολύ υψηλών ποσών της τάξης των 4,5 δις ευρώ», είπε ο υπουργός αναφερόμενος στην ανάγκη ομαλής λειτουργίας του ΕΣΠΑ, το οποίο είναι «εμπροσθοβαρές».


Ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε ακόμη στο συναφθέν δάνειο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 1 δισ. από το οποίο εκταμιεύθηκαν τα πρώτα 330 εκατ. ευρώ και στην επιπρόσθετη ρευστότητα για το 2015-2016 ύψους 2 δις ευρώ, που προέρχεται από τις κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις για την Ελλάδα, οι οποίες αφορούσαν: πρώτον, τη χρηματοδότηση του 5% της εθνικής συμμετοχής στο παλιό ΕΣΠΑ με ευρωπαϊκούς πόρους και δεύτερον, την αύξηση της προκαταβολής για το νέο ΕΣΠΑ από 7% σε 14%.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΟΤΕΣ. Ειδικό βάμμα πρόπολης που μπαίνει στο νερό τους για να μην αρρωσταίνουν ΠΟΤΕ! Καμία επιρροή σε κρέας-αυγά και άμεσα αποτελέσματα! Αποστολή πανελλαδικά μόνο με 4€ μεταφορικά. Τηλ 6992328889. Δείτε εδώ

   

loading...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *